Događaji

Lista svih događaja

Licencni seminar za poomsae suce 2020.
Tip događaja: Seminar za sudije

Prijave:
21.01.2020 - 24.01.2020

Organizator:
Taekwondo savez BiH

Grad:
Sarajevo

Država:
Bosna i Hercegovina

Status:
Završeno

Licencni seminar za trenere i voditelje 2020.
Tip događaja: Seminar za trenere

Prijave:
21.01.2020 - 02.02.2020

Organizator:
Taekwondo savez BiH

Grad:
Sarajevo

Država:
Bosna i Hercegovina

Status:
Završeno

Licencni seminar za kyorugi suce 2020.
Tip događaja: Seminar za sudije

Prijave:
21.01.2020 - 29.01.2020

Organizator:
Taekwondo savez BiH

Grad:
Sarajevo

Država:
Bosna i Hercegovina

Status:
Završeno

Polaganje za Dan/Poom zvanja 2020.
Tip događaja: Polaganje pojaseva

Prijave:
21.01.2020 - 25.01.2020

Organizator:
Taekwondo savez BiH

Grad:
Sarajevo

Država:
Bosna i Hercegovina

Status:
Završeno